Ochrona Życia i Zdrowia

Ubezpieczenie na życie to nie jest tylko wypłata świadczenie w przypadku śmierci ubezpieczonego. Jest to również zapewnienie bezpieczeństwa finansowego  sobie i swoim  bliskim w związku z możliwością wystąpienia choroby, wypadku, czy powstania niezdolności do pracy.

Proponujemy Ci zatem elastyczne podejście do umowy ubezpieczenia na życie. Wspólnie zastanowimy się nad dopasowaniem zakresu ubezpieczenia do Twoich indywidualnych potrzeb,
od podstawowej po kompleksową ochronę siebie i rodziny.

 

Przedstawiamy poniżej ofertę indywidualnego ubezpieczenia na życie dwóch czołowych towarzystw ubezpieczeń działających w Polsce.

 

                                                                  Warta Ochrona

Warta Ochrona to Twoje „AC” na życie oferowane przez TUnŻ „WARTA” S.A.
Ubezpieczenie to zapewnia pomoc w wielu życiowych  sytuacjach.

Wybierając polisę Warta Ochrona, samodzielnie określasz, co jest dla Ciebie najważniejsze:

-zakres ochrony, tj. zdarzenia, w przypadku których otrzymasz świadczenie z polisy

-sumę ubezpieczenia (do określonych limitów, brak limitu na wypadek śmierci)

-osobę wskazaną, która otrzyma pieniądze z polisy w przypadku Twojej śmierci

-formę płatności składki (miesięcznie, kwartalnie, półrocznie, rocznie)

WARTA OCHRONA może stanowić jedną umową nawet dla wielu osób (z jedna składką)
np. dla małżonka/partnera (18-65 lat) oraz dziecka (1-18 lat)

Dlatego wybierając taką polisę, możesz zapewnić kompleksową ochronę dla siebie i swojej rodziny.

Poniżej zamieszczamy przykłady zdarzeń, które mogą być objęte ochroną wraz z maksymalnymi sumami ubezpieczeń i korzyściami.

 

                                                                        ZDROWIE

Dla kogo? Dla osoby prowadzącej działalność, głównego żywiciela rodziny, singla, rodzica

                                          samodzielnie wychowującego dziecko

       Zdarzenia, które mogą              być objęte ochroną

        Maksymalna suma                     ubezpieczenia

Korzyści

 

Pobyt ubezpieczonego w szpitalu w wyniku choroby + świadczenia lekowe

 

 

50 000 zł

 

1 000 zł

Pieniądze na szybszy powrót
 do zdrowia, np. na:

-zakup leków

-dodatkowe badania, zabiegi oraz wizyty w placówkach prywatnych

 

Zabezpieczenie budżetu domowego w okresie ograniczonej aktywności zawodowej, tj. na pokrycie bieżących wydatków czy zobowiązań

 

Poważna choroba ubezpieczonego

 

 

600 000 zł

 

 

 

Operacja ubezpieczonego

 

 

 

 

50 000 zł

 

 

 

                                                               ZDROWIE DZIECKA

        Dla kogo? Dla rodzica, opiekuna, rodzica samodzielnie wychowującego dziecko

Zdarzenia, które mogą być objęte ochroną

Maksymalna suma ubezpieczenia

Korzyści

 

Poważna choroba dziecka

 

 

100 000 zł

Dodatkowe wsparcie finansowe, które możesz wykorzystać np. na:

-pokrycie kosztów związanych
 z pobytem w szpitalu czy też dodatkowymi zabiegami/wizytami lekarskimi

-zakup leków, niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego

 

-zabezpieczeniu budżetu domowego na czas opieki nad dzieckiem w okresie choroby czy tez powrotu do zdrowia po wypadku

 

Uszczerbek na zdrowiu dziecka w wyniku wypadku

 

 

50 000 zł

 

 

Pobyt dziecka w szpitalu
 w wyniku choroby

 + świadczenia lekowe

 

 

50 000 zł

 

1 000 zł

 

 

 

                                                                         WYPADEK

              Dla kogo? Dla głównego żywiciela rodziny, singla, rodzica samodzielnie

                          wychowującego dziecko, osoby prowadzącej działalność

Zdarzenia, które mogą być objęte ochroną

Maksymalna suma ubezpieczenia

Korzyści

Trwałe inwalidztwo ubezpieczonego w wyniku wypadku

1 000 000 zł

Pieniądze np. na:

-rehabilitacje i sprzęt rehabilitacyjny

-dostosowanie mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej

Pobyt ubezpieczonego w szpitalu w wyniku wypadku

 + świadczenia lekowe

50 000 zł

 

1 000 zł

 

 

                                   ZABEZPIECZENIE NAJBLIŻSZYCH ORAZ ZOBOWIĄZAŃ

               Dla kogo? Dla kredytobiorcy, osoby prowadzącej działalność, wspólnika,

                                                    głównego żywiciela rodziny

Zdarzenia, które mogą być objęte ochroną

Maksymalna suma ubezpieczenia

Korzyści

Opcja podstawowa

Śmierć ubezpieczonego

Brak limitu

-pieniądze dla najbliższych na wypadek konieczności spłaty np. udziałów wspólników w firmie, spadkobierców, czy też na utrzymanie dotychczasowego standardu życia

-szybka wypłata bez postępowania spadkowego

 

Opcja pod kredyt z cesją na bank

Śmierć ubezpieczonego

Brak limitu

 

-zabezpieczenie bliskich przed koniecznością spłaty kredytu

 

 

Zadzwoń, napisz, skontaktukj się z nami...
Serdecznie zapraszamy

 

 

Ergo 4

Drugim ubezpieczeniem, którego ofertę tutaj przedstawiamy jest STUnŻ ERGO Hestia S.A.

Towarzystwo to oferuje pakiet ubezpieczeń na życie ERGO 4, który łączy w sobie ubezpieczenia:

życia, poważnego zachorowania, uszkodzenia ciała z niezdolnością do pracy i zdrowia dziecka.

 

Ciężkie choroby przewlekłe, wypadki, nagła śmierć członków rodziny…

To zdarzenia, na które przeważnie nie jesteśmy przygotowani.

Dodatkowym problemem są znaczne obciążenia finansowe, które z tymi sytuacjami są bezpośrednio związane, np. utrzymanie rodziny, pokrycie często wysokich kosztów leczenia, czy spłata kredytu w przypadku, gdy nie jesteś zdolny do pracy.

 

Dlatego proponujemy Ci pakiet ubezpieczeń ERGO 4, który będzie precyzyjną i elastyczną ochroną dostosowaną do Twoich potrzeb.

ERGO 4 to:

-Połączenie ubezpieczeń: życia, poważnego zachorowania, uszkodzenia ciała z niezdolnością do pracy i zdrowia dziecka

-Maksymalne sumy ubezpieczenia aż do:

            10 mln na ubezpieczenie życia

            4 mln zł w ramach niezdolności do pracy

            200 tys. zł w przypadku poważnych zachorowań

-Ochrona dziecka już od 3 mies. Życia

-Okres ubezpieczenia trwający nawet do 100 roku życia

-Polisy dostępne od ręki u Twojego Agenta, bez konieczności wykonywania badań lekarskich przy określonych limitach

-Możliwość zdalnego zawarcia umowy ubezpieczenia i obsługi za pośrednictwem osobistego konta klienta on-line

-Dedykowana oferta dla posiadaczy kredytów hipotecznych z możliwością wystawienia na miejscu polisy i dokonanie cesji na bank

-2 mln euro na organizację i pokrycie kosztów leczenia w ramach ubezpieczenia Global Doctors

 

Zadzwoń do nas, zapytaj, napisz...

 

                                                         Warta Sposób na Raka

        Osoby ze schorzeniami onkologicznymi w Polsce napotykają na liczne problemy.

                          A każdy etap tego typu choroby, rodzi nowe wyzwania.

           Ubezpieczenie Warta Sposób na Raka jest rozwiązaniem na większość z nich.

Dzięki takiej polisie zyskujesz pieniądze na poszukiwanie lepszych metod leczenia i profesjonalną

                                                                   pomoc.

                          Spójrz, jak w razie choroby może pomóc ubezpieczenie:

ETAP CHOROBY

PROBLEM

POMOC Z POLISY

DIAGNOZA

 

Niepewność i długie terminy oczekiwania na wizytę lekarską/badania.

 

Świadczenia pieniężne o łącznej wartości nawet 200 tys. zł
w przypadku diagnozy (nowotwór złośliwy). Pieniądze z polisy wypłacane są osobie ubezpieczonej, która sama decyduje na jaki cel je przeznaczy, np. prywatne wizyty
i badania, aby przyspieszyć proces leczenia.

Problemy finansowe wynikające z ograniczonej aktywności zawodowej, niższych dochodów oraz rosnących wydatków związanych z leczeniem.

KONSULTACJE LEKARSKIE,

POSZUKIWANIE DOSTĘPNYCH METOD LECZENIA

 

Życie w niepewności czy podjęte leczenie jest właściwe, częsty brak możliwości konsultacji wyników badań oraz potwierdzenia planu leczenia z drugim lekarzem.

Konsultacja z lekarzami ze światowych klinik specjalizujących się w leczeniu danego przypadku nowotworu (druga opinia medyczna). W wydanej opinii lekarz może zaproponować nową terapię oraz wskazać dostępne metody leczenia
w Polsce i na świecie.

 

LECZENIE

Kosztowne leki, suplementy diety, dojazdy na zabiegi.

Wypłata nawet 200 tys. zł (poza wypłatą za „diagnozę”) w przypadku leczenia onkologicznego -zabiegi chemioterapii, radioterapii czy też operacji.

Ograniczona dostępność leków oraz metod leczenia, procedury utrudniające leczenie zagranicznymi lekami-dostępność głównie za pośrednictwem fundacji

Wypłata pieniędzy z polisy na konto fundacji (bez oczekiwania na zbiórki) to szybka pomoc i rozpoczęcie terapii, której nie zapewnia polska służba zdrowia

Zakup i podanie leków zagranicznych na własną rękę, bez pośrednictwa fundacji/ szpitala, nie jest możliwe.

Dojazdy do szpitala, na badania, pomoc w codziennych zabiegach, pomoc psychologa.

W ramach usług assistance polisa zapewnia m.in. organizację i pokrycie kosztów transportu medycznego, domową wizytę lekarza i pielęgniarki.

 

 

Główne atuty ubezpieczenia Warta Sposób na Raka:

-Polisa bez badań lekarskich - wystarczy oświadczenie o stanie zdrowia, nieistotne są obciążenia     rodzinne

-Wypłata pieniędzy w terminie do 21 dni, na podstawie wniosku oraz dokumentacji potwierdzającej dane zdarzenie, tj. np. diagnozę lub zabieg chemioterapii

-Druga opinia medyczna w 14 dni od dnia dostarczenia dokumentów do Warty

-Elastyczne warunki - możliwość dopasowania poziomu wysokości świadczeń oraz składki do indywidualnych potrzeb oraz możliwości finansowych

-Wsparcie w trakcie leczenia:

            -pomoc w formie usług assistance przez okres aż 10 lat od diagnozy, np. transport           medyczny, wizyta pielęgniarki/lekarza, pomoc psychologa, zwrot kosztów peruk, opieka nad            dziećmi

            -świadczenie pieniężne w przypadku wykonania operacji, zabiegów chemioterapii i         radioterapii - prawo do świadczenia przysługuje przez okres aż 10 lat od daty diagnozy           nowotworu złośliwego w stadium inwazyjnym

 

Jeśli należysz do osób, którym zależy na zabezpieczeniu finansowym na wypadek choroby nowotworowej, zadzwoń lub napisz do nas.
Udzielimy Ci szczegółowej informacji i wspólnie zastanowimy się nad najlepszym rozwiązaniem.

Nasza pełna oferta

Tutaj możesz nam zadać pytanie...
Przepisz znaki z obrazka 
Proszę wyrazić zgodę na przetwarzanie danych w celu kontaktu z naszą firmą.

Kontakt - Kalwaria Zebrzydowska...

Kontakt - Skawina...

© 2021 Właścicielem DlaMojejRodziny.pl jest Q Expert Sp. z o.o., ul. Targowa 1, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska.
Polityka Prywatności