Ubezpieczenia Oszczędnościowe

Możesz ubezpieczyć swoje życie, możesz również w regularny sposób oszczędzać środki na dowolny cel.

 A co powiesz na to, aby w jednym produkcie połączyć ubezpieczenie na życie z oszczędzaniem?

Proponujemy Ci właśnie takie rozwiązanie, oferując ubezpieczenia oszczędnościowe firmy Prudential (jednej z wiodących instytucji finansowych Wielkiej Brytanii).

EMERYTURA BEZ OBAW, CZY OSZCZĘDNOŚĆ BEZ OBAW, to rozwiązania ubezpieczeniowo-oszczędnościowe, których istotą jest zapewnienie ochrony na wypadek określonych zdarzeń, połączone z oszczędzaniem pieniędzy na dowolny cel.

Ubezpieczenie oszczędnościowe pomimo swojej innowacyjności to klasyczne ubezpieczenie na życie, w którym ubezpieczyciel świadczy ochronę ubezpieczeniową i ten ochronny element ma
w nim istotne znaczenie. Charakterystyczną cechą takich ubezpieczeń jest występująca w nich gwarancja wpłaty określonego umową świadczenia, co w wyraźny sposób odróżnia je od ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, w których ryzyko inwestycyjne
ponosi Klient.

Prudential tworzy zatem rezerwę, która umożliwia wypłatę gwarantowanych  świadczeń,
a należna składka wyliczana jest w oparciu o prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzeń określonych w umowie.

Główne korzyści ubezpieczeń oszczędnościowych Prudential to:

-Ochrona Twojego życia w ramach ochrony głównej z możliwością rozszerzenia jej zakresu poprzez zawarcie umów dodatkowych.

-Możliwość długoterminowego gromadzenia kapitału na dowolny cel, zależnie od własnych potrzeb.

Wybierając jeden z produktów oszczędnościowych Prudential masz wybór profilu oszczędzania, zgodnie z którym ubezpieczyciel będzie lokował Twoje środki:

-Konserwatywny profil oszczędzania, którego strategia zakładu lokowania nie mniej niż 70% aktywów w obligacje polskiego Skarbu Państwa lub inne obligacje o wysokiej wiarygodności.

-Zrównoważony profil oszczędzania, którego strategia zakłada odpowiednio  lokowanie nie mniej, niż 45% aktywów w obligacje polskiego Skarbu Państwa lub inne obligacje o wysokiej wiarygodności podmiotu, który je wystawił.

Strategia inwestycyjna jest oparta na odpowiednio dobranych aktywach o różnym poziomie ryzyka zarówno  rynku polskiego, jak również z rynków zagranicznych.

Struktura aktywów, doświadczenie zarządzających oraz wykorzystywanie efektu synergii
w zarządzaniu wszystkimi aktywami przez Prudential, pozwala na skorzystanie z szerszych możliwości inwestycyjnych w porównaniu do tradycyjnych ubezpieczeń kapitałowych, które są oferowane  na polskim rynku.

Co jest jeszcze ciekawe w produktach oszczędnościowych Prudential?

Otóż firma dokłada starań, aby w efektywny sposób zarządzać aktywami i osiągać wyniki
z lokowania środków, umożliwiające deklarowanie premii, które zwiększą świadczenia wypłacane
z tytułu umowy ubezpieczeniowej.

W związku z tym Prudential może przyznać premię roczną i końcową.

Wysokość stawek procentowych premii rocznej dla umów, których rocznica przypada w danym kwartale kalendarzowym jest ogłaszana przed rozpoczęciem tego kwartału.

Natomiast premia końcowa, którą Prudential może przyznać na koniec okresu ubezpieczenia,
jest ustalana na podstawie zysków z lokowania środków przypisanych do odpowiednich profili oszczędzania wypracowanych przez Ubezpieczyciela w czasie trwania ubezpieczenia, po uwzględnieniu dotychczas przyznanych premii rocznych.

Wybierz ubezpieczenie oszczędnościowe Prudential i dołącz do grona 5,5 mln Klientów w 28 krajach.

 

Zadzwoń, napisz do nas, a udzielimy Ci wszelkiej możliwej informacji.

 

Nasza pełna oferta

Tutaj możesz nam zadać pytanie...
Przepisz znaki z obrazka 
Proszę wyrazić zgodę na przetwarzanie danych w celu kontaktu z naszą firmą.

Kontakt - Kalwaria Zebrzydowska...

Kontakt - Skawina...

© 2021 Właścicielem DlaMojejRodziny.pl jest Q Expert Sp. z o.o., ul. Targowa 1, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska.
Polityka Prywatności